• 01
 • 01
 • 01
 • 01
 • 01a
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

 

In my work I try to imagine the structure and coherence of nature.

In mijn werk probeer ik de structuur en samenhang van de natuur te verbeelden.
“texture
 

texture of the forest

“fragments
 

fragments of growth
groeifragmenten

“korstmossen”
 

korstmossen
leven van de lucht

recent
 

recent

mycorrhiza
 

mutual
mycorrhiza

chlorofylstudies
 

plant structures
plantstructuren

botanie
 

botany
botanie

schaduwbos
 

shadow forest
schaduwbos

flood of photons
 

flood of photons
fotonenstroom

“small
 

small drawings
kleine schetsen

a viable vocabulary?
 

a viable vocabulary?

slok noordzee
 

a gulp out of the North Sea
een slok Noordzee

het rosse bos
 

the ruddy forest
het rosse bos

tijdelijk denkvlies
 

temporary membrane for thoughts 2001
tijdelijk denkvlies

broeikasje voor een mens
 

greenhouse for a human being
broeikasje voor een mens